שגרת קורונה - תמונת מצב מתעדכנת שגרת קורונה - תמונת מצב מתעדכנת

חולים קשה בישראל בחלוקה למצב התחסנות
(מחוסנים, לא מחוסנים, מחוסנים ללא תוקף)

הזיזו ימינה בשטח הגרף כדי לראות נתונים מחודשים קודמים