שגרת קורונה - תמונת מצב מתעדכנת שגרת קורונה - תמונת מצב מתעדכנת

המדינות עם גידול החולים הגבוה ביותר

מדינה חולים חדשים חולים מתים מבריאים
DPRK 269,510 1,483,060 56 819,090
N. Korea 262,280 1,978,230 63 1,238,000
טייוואן 90,378 1,070,561 1,235 99,558
אוסטרליה 54,079 6,813,633 7,977 6,370,466
גרמניה 43,525 26,000,362 138,456 24,425,500

נתוני הגידול היומי. נתונים: ארגון הבריאות העולמי