שגרת קורונה - תמונת מצב מתעדכנת שגרת קורונה - תמונת מצב מתעדכנת

מספר בדיקות יומיות בישראל

סה"כ בדיקות
אחוז חולים מאומתים