קאבר קאבר

מספר בדיקות יומיות בישראל

סה"כ בדיקות
אחוז חולים מאומתים