שגרת קורונה - תמונת מצב מתעדכנת שגרת קורונה - תמונת מצב מתעדכנת

מספר נדבקים ביום בישראל

הזיזו ימינה בשטח הגרף כדי לראות נתונים מתחילת המגיפה