תוצאות האמת תוצאות האמת

30
17
9
8
7
7
7
7
6
6
6
6
4